Ad

Sakinşehir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sakinşehir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sakinşehir Güdül Şifa Yolu Projesi Tamamlandı.

"Şifa Yolu" projesi, insanların sağlıklı ve doğal yöntemlerle yaşamlarını sürdürdüğü, şifalı bitkilerin ve doğal kaynakların kullanıldığı yaşam alanlarını içeren bir kavramdır. Bu projenin ortaya çıkışı, doğanın sunduğu şifalı kaynakların değerinin farkına varılmasıyla Güdül'de başlamıştır.

Şifa Yolu, insanların doğal şifa kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam biçimlerini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu yaşam alanları, insanların doğayla uyumlu bir şekilde yaşayarak gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları, sağlık hizmetlerini doğal yöntemlerle sağladıkları ve şifalı bitkilerin kullanıldığı yeri keşfettiler.

Şifa Yolu projesinin hedefi, insanların doğal kaynaklardan faydalanarak sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmelerini teşvik etmektir. Bu proje kapsamında, şifalı bitkilerin yetiştirilmesi ve kullanımı, sağlık hizmetlerinin doğal yöntemlerle sunulması, doğal yaşam alanlarının korunması ve insanların doğayla uyumlu bir şekilde yaşamalarını destekleyecek pek çok faaliyet yürütülmüştür.

"Şifa Yolu" projesinin önemli bir bileşeni de bilgi paylaşımı ve eğitimdir. Bu projenin bir parçası olarak, insanlara doğal şifa kaynakları hakkında bilgi verilir, şifalı bitkilerin yetiştirilmesi ve kullanımı konusunda eğitimler düzenlenir ve sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

1.      Doğal Yaşam Atölyesi (Peynir ve Doğal Ekmek Üretimi): Proje sahasında bulunan köylerin doğal yaşam üretimlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlere 20'şer kişi katılmıştır.

2.      Proje kapsamında 2 adet Doğa Yürüyüşü, 2 adet Kahvaltı Festivali, 1 adet Agroekoloji ve 2 adet permakültür Eğitimi: Proje hedef kitlesi, yerel örgütlerle ve belediye ile işbirliği yapabilme yeteneklerini geliştirmek için doğa yürüyüşlerine, kahvaltı festivallerine, agroekoloji ve permakültür eğitimlerine katılmıştır. Her bir etkinliğe 30 kişi katılmış ve toplamda 7 etkinliğe 210 kişi katılım sağlanmıştır.

3.      Ekoturizm ve Agroturizm Destinasyonlarının Tanıtımı: Proje sahasında bulunan ekoturizm ve agroturizm destinasyonlarının tanıtımı için Instagram ve YouTube platformlarında 35 farklı içerik oluşturulmuştur.

4.      Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu Tanıtımı ve Eğitimler: Proje, Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu'nun bilinirliğini artırmak ve niteliğini daha fazla vurgulamak amacıyla 20 adet doğal yaşam eğitimi düzenlemiştir. Her bir eğitime 100 kişi katılmış ve hem Ankara'dan hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinden kişilerin projeyi ve proje alanını tanımalarına katkı sağlanmıştır.

5.      Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi: 20 köylü, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda eğitim almıştır.

6.      Güdül İçin Şifalı Bitkiler Rehberi adında bir çalışma da yayınlanmıştır. Bu rehberde özellikle Güdül civarında yetiştirilebilecek 25 bitkinin literatüre dayalı toprak ve iklim talepleri; arazi hazırlığı ve ekim- dikim; sulama, gübreleme ve bakım; kullanım alanları; hasat ve kurutma özellikleri verilmiştir. Yetiştiricilik için önemli ve kısa bilgiler yanında her bitkinin fotoğrafı verilmiştir. Bu yayın proje köylerinden talep edenlere, köy muhtarlıklarına, belediyeye, kaymakamlığa, ilçe tarım müdürlüğüne, çevredeki üreticilere 100 adet dağıtılmıştır ve yayın 5 farklı dijital mecrada yayınlanmıştır.

7.      Tıbbi Ve Aromatik Bitki Tohumu Paylaşımı, 2-3 Nisan 2023; Projemiz için köylerde tıbbi ve aromatik 6 farklı bitki tohumlarını paylaştık. Bu faaliyet kapsamında Güdül için Şifalı Bitkiler Rehberinde bulunan tohumlarla Tahtacıörencik, Yelli, Kayı, Yeşilöz, Karacaören de 30 üretici ile buluştuk.

8.      Şifa Yolunda Tıbbi Ve Aromatik Bitki Fideleri Temini, 3-15 mayıs 2023; Proje kapsamında projenin uygulandığı 6 köyden 25 üreticiye gastronomide kullanılan nane, biberiye ve reyhan fidesi temini yapıldı.

9.      Orman Okulu Liderliği Eğitimi: Güdül'de doğa temelli eğitimlerin gerçekleştirilebileceğine dair öğretmenlere yönelik 30 saat çevrimiçi ve 30 saat yüzyüze eğitim düzenlenmiştir. Eğitime 10 farklı ilden 30 kişi katılmıştır.

10.Güdül Ekoturizm Çalıştayı: 63 farklı kurumdan 100 kişi, Güdül için düzenlenen ekoturizm çalıştayına katılmıştır. Çalıştay sürecinde, uzmanlar tarafından belirlenen yöntem, konular ve elde edilen sonuçlar, Türkiye genelinde uygulanabilir bir model teşkil etmektedir. Çalıştayda 9 farklı sunuma ve 9 serbest görüşe yer verilmiş; 19 uzun vadeli ve 14 kısa vadeli olmak üzere toplam 33 karar alınmıştır. Bu etkinlik, Güdül'ün turistik potansiyelini ve sürdürülebilir turizm modellerini geliştirmeye yönelik bir adım olmuştur. Bu çalıştay; konu çeşitliliği, yapılan sunumları ve alınan kararları, Güdül'ün turizm açısından değerini artırmak ve bu alanda öncü bir rol oynamak adına önemli bir katkı sağlamıştır. Çalıştay kırsal kalkınma ve ekoturizmle kalkınma konusunda model olarak alınabilir. Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu Projesi'nin ikinci ulusal yayınıdır.

11.   Güdül Ekoköy Evi Kuruldu; Güdül Ekoköy Evi proje kapsamında şark köşesi ve diğer müştemilatıyla kuruldu. 1- Doğal Yaşam bilgileri ve tecrübeleri edinmek, 2- Şifa Yolu’nda keşifler yapmak, 3- Şifalı Duraklar keşfetmek, 4- Doğal Yaşam Üreticilerini desteklemek, 5- Atalık Tohum takası ve fide temin etmek, 6- Ücretsiz eğitimler ve fırsatlara katılmak, 7- Sürdürülebilir ekoturizm kültürü için, 8- Ankara ekoloji gündemini takip etmek için kurulmuştur. Böylece projenin sürdürülebilirliği sağlanması ve projenin etkin yönetimi sağlanması hedeflenmiştir.

12.   Projenin her faaliyeti görünürlük çalışmaları yaklaşık 1000 kişilik whatsapp gruplarında ve yaklaşık 2500 kişinin takip ettiği www.instagram.com/gudulekokoyevi sayfasında yapılmıştır. Proje faaliyetleri detaylıca www.beslersifa.com web sayfasında yayımlanmıştır.

Sonuç olarak; Doğal yaşam için gerekli gıda tedarik zincirlerine ve becerilerinin önemine vurgu yapılmış ve bununla ilgili Güdül'deki destinasyonlarda (şifa yolu) kapasite geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerle çevremizi ve yaşamımızı güzelleştirebileceğimize vurgu yapılmıştır. Güdül'de ekoturizm ve agro turizmle sürdürülebilir ve insani kalkınma hakkına vurgu yapılmıştır ve bu konuda yapılan çalıştay rol model olmuştur.

Projeye destek veren kurumlar ve bireyler, doğal yaşam alanlarının korunması ve insanların sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Şifa Yolu, doğal kaynaklardan faydalanarak insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak önemli bir girişim olan Ekoköy Evi olarak faaliyetlerine devam edecektir.
Tıbbi ve aromatik bitkilerde tohum söyleyişi

Yerel (ata tohumu, organik tohum) tohum demek sadece sağlıklı besin demek değildir. Yerel tohum bizim geleneklerimiz ve kültürümüzdür. Yerel tohum atalarımızın bize mirasıdır ve bizden sonraki nesillere de miras kalacaktır.

Rehberimiz çıktı, üreticilerle tohumları paylaştık ve şimdi ekim zamanı... Aynısafa, ekinezya, çörek otu, karabuğday, kişniş... Tohumlarımız yeşerecek ve meyve verecekler. Bu meyve ya tohumuyla ya yaprağıyla yada çiçeği ile olacak. 

Güdül'de 30 üreticiyle buluşmamızdan sonra kalan tohumları Ankara'dan 30 üreticimizle paylaşacağız. 

Şifa Yolu Projesi İlk Raporunu Yayımladı

Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) Türkiye tarafından desteklenemeye uygun görülen Sakin şehir Güdül Şifa Yolu Projesi açılış çalıştayı ile başladı. Çalıştayda proje takdimi, Ankara’da yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler çalışmaları  ve Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Gülendam Tümen konuyla ilgili sunumları yapıldı. Çalıştay programı Güdül’de yapılan ziyaretler ve arazi çalışmalarıyla devam etti.

Hem ekoturizm faaliyeti hem de sakin şehir uygulamasıyla doğanın korunması, kültürün devam ettirilmesi ve yerel birimler bazında kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Bu yüzden bu iki uygulamaya eş zamanlı gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin bu iki modelin olumlu yanlarını birleştirip kendine has sistemini kurarak hak ettiği turizm gelirini alması için ilgili kurumların politikalar üretmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu doğal güzelliklerin ve kültürel mirasların tüm dünyanın hizmetine sunulması için projeler geliştirilmelidir.

Güdül'de Ekoturizm destekli Şifa Yolu Keşfediliyor.

Arazi çalışmasında Güdül ilçesi, Tahtacıörencik, Yeşilöz, Yelli, Karacaören, Kayı ve Kavaközü olmak üzere 6 köyde ve Sorgun Göleti Tabiatı Koruma Parkı  dahil Etnobotanik ve ekoturizm destinasyon araştırması yapılmıştır. Besler Şifa Atölyesi olarak rapor tanzim edilmiştir.

Sonuç olarak seçilen köylerde öne çıkan şifalı, ekolojik ürünlerin, doğal bitki çeşitlerinin, etnobotanik özelliklerin ve tarihi mekânların ve kültürel özelliklerin Sakin şehir Güdül Şifa Yolu Projesi kapsamında değerlendirilebilme potansiyelinin olduğu görülmüştür. Şifa Yolcuları ekibiyle de bu şifa yolunda çalışmalar yapılacaktır.

Rapor İçin TıklayınızSakin şehir Güdül Şifa Yolu Projesi Başladı

 Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) Türkiye tarafından desteklenemey uygun görülen Sakin şehir Güdül Şifa Yolu Projesi açılış çalıştayı ile başladı. Çalıştayda proje takdimi, Ankara’da yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler çalışmaları  ve Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Gülendam Tümen konuyla ilgili sunumları yapıldı. Çalıştay programı Güdül’de yapılan ziyaretler ve arazi çalışmalarıyla devam etti.

Proje planını takdim eden proje koordinatörü Cemile Çetin, atölyenin güzel işler başardığını ve bundan sonra da “Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu Projesi” kapsamında çeşitli faaliyetler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Konuşmasında; “Özellikle bir aydır incelediğimiz çalışmalar, Güdül'de yetişmesi muhtemel bitkiler ve tıbbi aromatik bitkiler ve GEF SGP projelerinden oluşan doğal hikâyeler bize önümüzde neler yapmamız gerektiğini işaretini verdi. Umuyorum ki bu projede SGP’nin iyi uygulama örneği projelerinden biri olur.” dedi. Güdül Belediyesi ve Güdül Orman İşletme desteğini beklediklerini ifade etti.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Birim sorumlusu Abdülkadir Arslan, yaptığı sunum ile Ankara Gölbaşı ilçesinde yapılan tıbbi ve robotik bitki ekim ve dikim çalışmalarına yer verdi. Çiftçi eğitimleri, kümelenme, mikroklima alanları oluşturma ve ara- nihai ürün elde etme çalışmalarını belirtti. Safran reçeli, hasat şenliği, aronya üretimi gibi konularda bilgiler verdi. Ankara Belediye Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi olarak Nallıhan vadisinde ve Gölbaşı kampüsünde tıbbi ve aromatik bitkilerden üretim alanları oluşturduklarını belirtti.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile ekoturizm ve etnobotanik konulu sunum yapan Prof. Dr. Fatih Satıl; Eko turizmcinin yörenin ekonomik durumunu geliştiren faaliyetler yaptığını ve çevreye duyarlı bireyler olduğunu belirtti. Çok çeşitli eko turizm faaliyetleri olduğunu belirtirken yörede bulunan etnobotanik kullanım özelliklerinin, butik üretimler pazar yerlerinin, halk hikâyelerinin, anıt ağaçların, fotoğraf çekim yerlerinin, hasat şenliklerinin, festivallerin, gastro turizmin, butik konaklama tesislerinin, doğal güzelliklerin, termal kaynakların önemli olduğunu ifade etti. Proje konusunda ekoturizm ve doğa yürüyüşleri kapsamında haritalandırmalar, lokasyonların hikâyelerinin ortaya konulması, ekoturizm güzergâhlarının duyurulması gerektiğini ifade etti.

Tıbbi aromatik bitkiler ile nihai ürün elde etme yolları sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Gülendam Tümen; Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel kullanım alanlarına değindi. İyi üretim uygulamaları konusunda tecrübelerini paylaştı. Tıbbi ve romantik bitkilerden nihai ürün elde eden böyle atölyelerin ve aromaterapi çalışmalarında; üretim koşullarını, raf ömrünü, biyolojik aktivite deneylerini, toksik zehir testini, doz araştırmalarını, endikasyonları, Avrupa Farmakopesi standartlarına uyum konusunda çalışmaları yapması gerektiğini ifade etti.

Arazi çalışmasında Güdül pazar yeri, Tahtacıörencik, Yeşilöz, Yelli, Karacaören, Kayı ve Kavaközü olmak üzere 6 köyde etnobotanik ve ekoturizm destinasyon araştırması yapıldı.

Proje eğitimler, arazi ziyaretleri ve yeni girişimlerle devam edecektir. Açılış Çalıştay haberi basında; 

Ticari Hayat Gazetesi: http://www.ticarihayat.com.tr/haber/Sakin-Sehir-Gudul-Sifa-Yolu-Projesi-basladi/122156

İstiklal Gazetesi: https://www.istiklal.com.tr/haber/sakin-sehir-gudul-sifa-yolu-projesi-basladi/696822

Yeniufuk Gazetesi; https://www.yeniufukgazetesi.net/Güdül- sifa-yolu- projesi çalıştayı-7580-haberi


Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu Projesi Hazırlıkları Tamam.

Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu Projesi hazırlıkları devam ediyor. Proje GEF SGP tarafından destekleniyor ve Proje Besler Şifa Atölyesi tarafından yürütülecektir. Şifa yolunu bir destinasyon olarak kullanarak tıbbi ve aromatik bitkilerden ürünler üretilmesi için çaba sarfedecektir.

Proje Koordinatörü Cemile Çetin konuşmasında "Proje hazırlıklarımız hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Projemiz nerdeyse 2 yıl sürecek bu yüzden sağlam ilişkiler kurmalıyız. Hazırlıklarımız nerdeyse tamam "Açılış Çalıştayı ve Arazi Araştırması" ile önümüzdeki günlerde güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

🌸İyi uygulama örneklerinin ziyaret edilmesi (5- 12 Mayıs 2022, Kütahya, Balıkesir, Ankara);

- Gölhisar evi ziyareti,

Kütahya Gölhisar ilçesinde gastronomi ve tarihi öğrenmeleri merkezi olan bu çalışma eko turizm alanında farklı bir Destinasyon şekli oluşturmuştur İşletme Müdürü Murat Yıldız ile yapılan mülakatta dua eğitimleri gastronomi ve tarihi ölen yerini birleştiren bu Butik Konak Otel işletmesi farklı bir Destinasyon olarak telakki edilebilir.- Bigadiç Sepeti Projesi ziyareti,

Balıkesir Bigadiç ilçesinde yapılan bu proje ile yörede üretilen tarımsal ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması için bir proje oluşturulmuştur.- Doğal hikayeler projeleri incelenmesi.

GEF Küçük Destek Programı Türkiye projeleri hikayelerini oluşturan Türkiye Ormancılar Derneği kitabı ayrıntısı ile incelenmiş, projelerin başarı hikayeleri ve projelerle ilgili değerlendirmeler yeni proje için örnek alınmıştır.

🌼 Bursa İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi (13- 15 Mayıs 2022, Bursa) katılım.

Bursa’da Saygıdeğer Emine ERDOĞAN Hanımefendi, Sayın Bakanımız Prof.Dr. Vahit KİRİŞCİ, Sağlık Bakanımız Sayın Dr.Fahrettin KOCA’nın katılımlarıyla gerçekleşen İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresine katılım sağladık. Kadim tıbbın doğumuna ev sahipliği yapan Anadolu’muz, geleneksel tıp uygulamaları açısından da oldukça zengin bir birikime sahiptir. Bu birikimler ışığında, Ülkemiz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında dünya için cazibe merkezi olması açısından önemli bir kongredir. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı ve aromaterapi hakkında 2 ayrı atölye çalışmasına katılım sağlamış ve Genç Lokman Hekimleri İhtiyaç Analizi sunumu yapılmıştır. Bu sunum sözlü sunumlar yarışması kapsamında ikincilik ödülü almıştır. Diğer yandan aromaterapi ve Tıbbi aromatik bitkiler konusunda uzman ve sektörün temsilcileri ile ikili görüşmeler yapılmıştır.🌺Ankara proje ekosistemi hazırlıkları (16- 21 Mayıs 2022).

Proje açılış çalıştayı için katılımcılarla ön görüşmeler yapılmış, çalışta hazırlıkları birlikte gözden geçirilmiştir.

💮Güdül saha ziyaretleri (22- 31 Mayıs 2022).

Güdül ilçesinde ilgili kurumlar ziyaret edilmiştir. Bu kapsamda Güdül Belediye Başkanlığı, Güdül Orman İşletme Şefliği, Gönül Kaymakamlığı ziyaret edilmiştir. Açılışı çalıştayı için ziyaret edilecek Tahtacıörencik Köyü sakinleri ziyaret edilmiştir. Toplum destekli Tarım metodu konusunda bilgi alınmıştır.Proje GEF SGP tarafından desteklenmekte ve Besler Şifa Atölyesi tarafından yürütülmektedir.

Proje hashtagleri: 

#ŞifaYolu #SGPTurkiye #BeslerŞifaAtölyesi #YeşilOrmanOkulu

#TıbbiveAromatikBitkiler #aromaterapi #Fitoterapi

© www.beslersifa.com | Her hakkı sağlıklıdır.
Coded by @suleymancetinx | ile yapılmıştır.